Logo Autogas Centrum
Logo Autogas Centrum
Logo Autogas měření emisí
Pojištění přestavby a montáže na LPG / CNG

Společnost AUTOGAS-CENTRUM, spol. s r.o., IČ 49018892, se sídlem ve Strakonicích, Heydukova 1269 (dále jen AGC, má u pojišťovny Kooperativa a.s. sjednáno pojištění  obecné odpovědnosti za škodu způsobenou na vozidle v době, kdy je přistaveno do naší společnosti za účelem činnosti související s pohonem LPG nebo CNG a za škodu na vozidle,  způsobenou vadou výrobku (dílu) soupravy LPG nebo CNG. Výhody plynoucí z tohoto pojištění je možné přenést i na naše zákazníky a  za  toto pojištění zákazník nic nepřiplácí. 

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL S VESTAVBOU LPG/CNG

Pojištění LPG a CNG vestavby od firmy Kooperativa

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, havárii vozidla.

Pojištění se dále  nevztahuje na vozidla, u nichž nebyly dodrženy pokyny pro obsluhu a údržbu LPG zařízení nebo nebyl  dodržen rozpis servisních prohlídek dle servisní knihy předané zákazníkovi po montáži. Provedené servisní prohlídky se vždy zaznamenávají do servisní knížky. Servisní prohlídky budou prováděny výhradně u firmy AGC nebo po předběžné konzultaci v síti našich autorizovaných servisů.

V případě provedení servisní prohlídky jinde pojištění zaniká.

Vznik škodné události je zákazník povinen oznámit společnosti AGC bez zbytečného odkladu. AGC po posouzení příčiny (příčinná souvislost s alternativním pohonem) poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy. Ve sporných případech škod způsobených vadou výrobku bude rozhodující stanovisko výrobce zařízení.

Likvidaci provede pracovník - likvidátor společnosti KOOPERATIVA a.s. ve standardních lhůtách stanovených zákonem.

Zákazník poskytne AGC součinnost při předkládání potřebných dokumentů k likvidaci pojistné události:

  • Kopii velkého TP
  • Registrační značku vozidla
  • Místo, kde se vozidlo nachází
  • Fotodokumentaci poškozených dílů
  • Datum přistavění vozidla do servisu
  • Případně další dokumenty vyžádané pojišťovnou

Zajímá Vás víc?


Tento web používá soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací